Σάββατο 25 Μαΐου 2019

Ω ποία ώρα τότε και ημέρα φοβερά - π. Γεώργιος Στάμος

ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ!
"ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ" ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΤΕ ΣΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ!

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΔΑΙΜΟΝΙΚΕΣ  ΕΥΡΟ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΕΞΟ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ...