Τρίτη 28 Μαΐου 2019

π. Αθ.Μυτιληναίος: «ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ ΝΩΕ ΚΑΙ ΕΡΧΟΜΟΥ ΤΗΣ Β΄ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ»


π. Αθ.Μυτιληναίος: «ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ ΝΩΕ ΚΑΙ ΕΡΧΟΜΟΥ ΤΗΣ Β΄ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ»


Απόσπασμα από μία ομιλία του μακαριστού Γέροντος π. Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα: «Περί Εἰδωλολατρείας Ε΄ -Μάθημα 17ον». Στο τέλος της ομιλίας του, (χρόνος 22:26΄΄έως 30΄) μεταξύ άλλων αναρωτιέται:«Μήπως ζοῦμε παραμονές τῆς ἐλεύσεως τοῦ Ἀντιχρίστου καί τοῦ ἐρχομοῦ τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου μας;... Ἐγώ σᾶς εἰδοποιῶ: ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ-ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ γιατί σήμερα ζοῦμε ὅπως ἀκριβῶς τίς ἡμέρες τοῦ Νῶε... καί δυστυχῶς οἱ ἄνθρωποι ΔΕΝ πρόκειται νά ἀντιληφθοῦν ὅτι ἔρχεται τό ΤΕΛΟΣ, ὅπως ἀκριβῶς συνέβει καί τότε ἐπί Νῶε». Η ομιλία έγινε στις 23 Μαρτίου 1986