Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020

ΝΕΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ! ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΑ; (Πτολεμαΐδα 4 Οκτωβρίου 2019)

ΣΧΟΛΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: "Ν. Κεραμέως: Κανονικά η σεξουαλική αγωγή στα σχολεία"

Αποτέλεσμα εικόνας για ο αγρος του κεραμεως

ΝΕΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ! ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΑ;ΔΕΔΟΜΕΝΑ:


Θυμίζω βιαστικά αλλά αργά-αργά ότι η είδηση της πρώτης «θεματικής εβδομάδας 2016-2017» έφτασε στα Γυμνάσια της χώρας παραμονή Χριστουγέννων (23/12/2016)!

Υποχρεωτική συμμετοχή των μαθητών/ άνευ συγκατάθεσης γονέα ή κηδεμόνα!

Θυμίζω λίγα αλλά σοβαρά λόγια του 36χρονου Χρήστου που υπάρχουν ζωντανά στην ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ του με τίτλο: Αποδομώντας τα έμφυλα στερεότυπα στα σχολεία, με ημερομηνία δημοσίευσης 21/02/2017!
«Είμαι ο Χρήστος, 36 ετών, πατέρας 4 παιδιών και ο μεγάλος μου γιος φοιτά στην 1η Γυμνασίου.
 Πρόσφατα (23/12/2016-Παραμονή Χριστουγέννων!), το Υπουργείο Παιδείας («συνεχίζοντας την αιφνιδιαστική και αποσπασματική τακτική του» ΟΛΜΕ, 18/1) εξέδωσε εγκύκλιο εντελλόμενη όπως τα Γυμνάσια της χώρας πραγματοποιήσουν εντός του 2ου τριμήνου, με υποχρεωτική συμμετοχή των μαθητών (επί απουσία) και άνευ συγκατάθεσης γονέα ή κηδεμόνα(!), θεματική εβδομάδα, περιλαμβάνουσα (κατά το μεγαλύτερο τμήμα) ομολογουμένως λίαν ωφέλιμα δια τους εφήβους ζητήματα.» [1]

Ο θεσμός αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μελών της σχολικής κοινότητας σε ζητήματα που άπτονται της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη!

Θυμίζω τέλος την πρώτη παράγραφο της Εγκυκλίου «για την υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας» που εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας:
«Α. Kατά το σχολικό έτος 2016-2017 υλοποιείται στα Γυμνάσια της χώρας Θεματική Εβδομάδα με τίτλο «Σώμα και Ταυτότητα». Ο θεσμός της θεματικής εβδομάδας αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μελών της σχολικής κοινότητας σε ζητήματα που άπτονται της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη και, κατά το τρέχον έτος, εστιάζει σε τρεις βασικούς άξονες: α) τη διατροφή και την ποιότητα ζωής, β) την πρόληψη του εθισμού και των εξαρτήσεων και γ) τις έμφυλες ταυτότητες.» [2]


ΠΡΟΒΛΗΜΑ:

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και πρώτα-πρώτα τον τίτλο: «ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΑ;» βρείτε το άθροισμα των δύο παραγόντων.
Πρώτος παράγων: «Αυτό που μαζί με άλλα συναποτελεί ή συνδιαμορφώνει μια ευρύτερη έννοια/ενότητα ή οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα». Ιδού:
«Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η κ. Κεραμέως εξέφρασε την άποψη ότι η καταπολέμηση των εξαρτήσεων, όπως ο καπνός και τα ναρκωτικά, και η προαγωγή ενός υγιεινού τρόπου ζωής, πρέπει να ενταχθούν στις νέες θεματικές που εξετάζει το υπουργείο και οι οποίες θα ενισχύσουν το υπάρχον σχολικό πρόγραμμα σπουδών, όπως και ο εθελοντισμός, η περιβαλλοντική προστασία, η προφύλαξη από φυσικές καταστροφές και άλλες.» [3]
Δεύτερος παράγων: «πρόσωπο με δύναμη ή επιρροή ή σημαντική προσφορά σε έναν τομέα». Ιδού:
«Προσφιλεῖς ἀδελφοί Ἱεράρχαι καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Εὐδοκίᾳ καί χάριτι τοῦ πανδώρου Θεοῦ συμπληροῦνται σήμερον 30 ἔτη ἀπό τῆς καθιερώσεως ὑπό τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας τῆς ἑορτῆς τῆς Ἰνδίκτου καί πρώτης ἡμέρας τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους ὡς «Ἡμέρας προστασίας τοῦ περιβάλλοντος». Ἡ εὐλογημένη αὕτη πρωτοβουλία ἔσχε δαψιλῆ καρποφορίαν. Δέν ἀπηυθύνθημεν μόνον πρός τούς ὀρθοδόξους πιστούς, οὔτε μόνον πρός τούς χριστιανούς ἤ τούς ἐκπροσώπους ἄλλων θρησκειῶν, ἀλλά καί πρός πολιτικάς προσωπικότητας, πρός περιβαλλοντολόγους καί ἄλλους ἐπιστήμονας, πρός τούς διανοουμένους καί κάθε ἄνθρωπον καλῆς θελήσεως, ἐπιζητοῦντες τήν συμβολήν των.» († Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ    ΕΛΕΩ  ΘΕΟΥ  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ  ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ)[4]

ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ «ΑΛΛΗ ΟΨΗ»:

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΙΝ
 (Παρακαλώ να προσέξουμε όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, δάσκαλοι και γονείς, άνδρες και γυναίκες τις παρακάτω χρήσιμες πληροφορίες)
Α’. Ότι θεμέλιο της πρώτης θεματικής εβδομάδας (2016-2017) ήταν η Αειφόρος Ανάπτυξη ή αλλιώς η βιώσιμη ανάπτυξη που «αναφέρεται στην οικονομική ανάπτυξη που σχεδιάζεται και υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα.»[5]

Β’. Ότι θεμέλιο του πρωτείου του πρώτου της ορθοδοξίας είναι: «Ο τίτλος του «Πράσινου Πατριάρχη», (που) αρχικά του αποδόθηκε από τα ΜΜΕ το 1996, ωστόσο επισημοποιήθηκε με τελετουργικό τρόπο στον Λευκό Οίκο, το 1997, από τον Al Gore, Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ. Ακριβώς γι’ αυτή τη θαρραλέα ηγετική του δράση «προς υπεράσπιση του περιβαλλοντισμού ως πνευματικής ευθύνης», το περιοδικό Time τον κατέταξε ανάμεσα στους «100 ανθρώπους με την πιο μεγάλη επιρροή», το 2008.»[6]

Γ’. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ: «Τό οἰκολογικόν πρόβλημα ἀποκαλύπτει ὅτι ὁ κόσμος μας ἀποτελεῖ ἑνότητα, ὅτι τά προβλήματά μας εἶναι παγκόσμια καί κοινά. Διά τήν ἀντιμετώπισιν τῶν κινδύνων ἀπαιτεῖται πολύπλευρος κινητοποίησις, σύγκλισις, συμπόρευσις, σύμπραξις...
 Πρέπει νά δοθῇ ἰδιαιτέρα ἔμφασις εἰς τήν ἐν Χριστῷ διαπαιδαγώγησιν τῶν νέων, ὥστε αὕτη νά λειτουργῇ ὡς χῶρος καλλιεργείας καί ἀναπτύξεως οἰκολογικοῦ ἤθους καί ἀλληλεγγύης. Ἡ παιδική καί ἡ ἐφηβική ἡλικία ἀποτελοῦν ἰδιαιτέρως εὐνοϊκάς περιόδους τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου δι᾿ οἰκολογικήν καί κοινωνικήν εὐαισθητοποίησιν. Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἐν ἐπιγνώσει τῆς σπουδαιότητος τῆς περιβαλλοντικῆς ἐκπαιδεύσεως, συνεχίζον τήν σειράν τῶν σχετικῶν σεμιναρίων, ἀφιέρωσε τήν ἐν τῇ Ἕδρᾳ αὐτοῦ ὀργανωθεῖσαν Γ’ διεθνῆ «Διάσκεψιν τῆς Χάλκης διά τήν Θεολογίαν καί τήν Οἰκολογίαν» (31 Μαΐου - 4 Ἰουνίου 2019), εἰς τό θέμα τῆς ἐντάξεως εἰς τά προγράμματα τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν μαθημάτων καί προγραμμάτων σχετικῶν μέ τήν οἰκολογίαν καί τήν οἰκολογικήν παιδείαν. Ἡ λύσις τῶν μεγάλων προβλημάτων τῆς ἀνθρωπότητος εἶναι ἀνέφικτος χωρίς πνευματικόν προσανατολισμόν…  (ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ) νά ἀγωνίζωνται διά τήν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καί διά τήν προαγωγήν τῆς εἰρήνης καί τῆς δικαιοσύνης..» [4]

Δ’. Η Αρχιεπίσκοπος Ουψάλας και πάσης Σουηδίας παρέθεσε δεξίωση προς τιμήν του ενώ ο κ. Βαρθολομαίος και η γυναίκα Αρχιεπίσκοπος υπέγραψαν κείμενο για την κλιματική αλλαγή, το οποίο δημοσιεύθηκε στην ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδα Dagens Nyheter στις 24 Σεπτεμβρίου 2019.
Στο κείμενο αναφέρεται πως «η λύση της κλιματικής κρίσης παρεμποδίζεται όσο οι άνθρωποι και η φύση αντιμετωπίζονται μόνο από την άποψη της οικονομίας και της τεχνολογίας. Αλλά πρέπει να επιλέξουμε τη ζωή και να δώσουμε στη γη την ευκαιρία να θεραπεύσει».
«Γνωρίζουμε ότι όσοι έχουν συμβάλει ελάχιστα στην υπερθέρμανση του πλανήτη επηρεάζονται συχνότερα από την αλλαγή του κλίματος. Γνωρίζουμε ότι οι κοινωνικές προκλήσεις όπως η φτώχεια, η μετανάστευση και η παγκόσμια κατάσταση της υγείας συνδέονται άμεσα με θέματα περιβάλλοντος και κλίματος. Πρόκειται για την κλιματική δικαιοσύνη».
«Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των αναγκών μας και των επιθυμιών μας (…)Μόνο όταν διακρίνουμε τις ανάγκες μας από τις επιθυμίες μας, μπορούμε να επιτύχουμε δίκαιους κλιματικούς στόχους. Να μαθαίνουμε να λέμε, «Είναι αρκετό τώρα!» [7]

ΕΝ ΤΕΛΕΙ  ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΑ;

Δημήτριος Β. Εμμανουήλ. εκπαιδευτικός ΠΕ11
Πτολεμαΐδα 4 Οκτωβρίου 2019
Υ.Γ.

ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΜΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΗΘΟΥΝ ΕΔΩ: emmadimitris@yahoo.gr
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ»! ΕΥΧΟΜΕΘΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΘΑ ΟΙ ΚΑΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΝΑ ΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: «Είναι αρκετό τώρα!»