Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020

Ἔστησαν ἄγαλμα τοῦ δαιμονικοῦ Θεοῦ» Μολὼχ εἰς τὴν εἴσοδον τοῦ Κολοσσαίου!

Αποτέλεσμα εικόνας για Μολώχ

Ἔστησαν ἄγαλμα τοῦ δαιμονικοῦ Θεοῦ» Μολὼχ εἰς τὴν εἴσοδον τοῦ Κολοσσαίου!

ΕΧΟΥΜΕ ἀναφερθεῖ πολλὲς φορὲς στὸ «θεὸ» τοῦ σύγχρονου ἀποστατημένου κόσμου, ὁ ὁποῖος δὲν εἶναι ἄλλος, ἀπὸ τὸν «ἀνθρωποκτόνο ἀπ’ ἀρχῆς» (Ἰωάν.8,9), τὸν ἔχθιστο ὀλετήρα τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Ὁ Ἑωσφόρος, στὶς τραγικὲς ἡμέρες μας θρονιάστηκε στὶς καρδιὲς ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων, παίρνοντας τὴ θέση τοῦ Θεοῦ. Γιὰ τοῦτο καὶ τοῦ στήνουν ἀγάλματα καὶ τὸν προσκυνοῦν. Ἕνα τέτοια ἄγαλμα ἔστησαν πρόσφατα στὴν εἴσοδο τοῦ Κολοσσαίου στὴ Ρώμη, ὄχι τυχαῖα στὸν τόπο, ποὺ μαρτύρησαν μυριάδες χριστιανοὶ γιὰ τὴν πίστη τους στὸ Χριστό!
Στὸ ἀπαίσιο ἄγαλμα εἰκονίζεται ὁ ἀρχαῖος αἱμοβόρος δαιμονικὸς «θεὸς» Μολώχ, ὁ ὁποῖος ἐξευμενιζόταν μὲ θυσίες παιδιῶν! Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Μία ἀνακατασκευὴ τοῦ “θεοῦ Moloch” ποὺ ἀπαιτοῦσε θυσία παιδιῶν τοποθετήθηκε στὴν εἴσοδο τοῦ Κολοσσαίου στὴ Ρώμη ὡς μέρος μιᾶς κοσμικῆς ἱστορικῆς ἔκθεσης. Ἡ παρουσία του προκάλεσε τὴν ἰδιαίτερη ἀνησυχία στοὺς καθολικούς, καθὼς ἀνεγέρθηκε ἐννέα ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴ Σύν­οδο τοῦ Ἀμαζονίου καὶ τὸ ἐπακόλουθο σκάνδαλο γιὰ τὸ εἴδωλο Pachamama στὸ Βατικανό. […] Ἡ εἰκόνα τοῦ Moloch βασίζεται σὲ μία παράσταση τοῦ δαίμονα ποὺ τρώει ἕνα παιδὶ καὶ βρίσκεται στὴν ἰταλικὴ ταινία Cabiria τοῦ 1914. Στὴν ταινία, τὸ εἴδωλο τοῦ Μολώχ, τὸ ὁποῖο στεγάζεται σὲ ἕνα πνευματικὸ ναό, ἔχει ἕνα γιγάντιο φοῦρνο χαλκοῦ στὸ στῆθος του, στὸ ὁποῖο ρίχνονται ἑκατοντάδες παιδιά. Ἡ Cabiria, ἡ ἡρωίδα τῆς ταινίας, ἀπειλεῖται ἀπὸ αὐτὴ τὴ φοβερὴ μοῖρα. […] Λεπτομέρεια τοῦ θεοῦ Moloch, ὁ ὁποῖος καλωσορίζει τοὺς ἐπισκέπτες τοῦ Κολοσσαίου στὴ Ρώμη, στὸ “πλαίσιο ἔκθεσης” ποὺ ξεκίνησε στὶς 27 Σεπτεμβρίου 2019» (Ἱστ. Ἐλεύθερος Ἀετός)! Ναί, δυστυχῶς, οἱ εὐρωπαῖοι ἀρνήθηκαν τὸ Θεὸ τῆς ἀγάπης καὶ προτίμησαν τὴ λατρεία τοῦ σατανᾶ, ποὺ καταβροχθίζει παιδιά! Πλήρης εἰδωλολατροποίηση τῆς ἀποσταμένης Εὐρώπης! Ἀπὸ αὐτὴ τὴν εἰδωλολατρικὴ Εὐρώπη, τὴ σύγχρονη Βαβέλ, περιμένουμε τὴ σωτηρία μας καὶ διακηρύσσουμε, διὰ τῶν στομάτων τῶν ἀμοραλιστῶν πολιτικῶν μας, ὅτι «ἀνήκουμε σ’ αὐτή»!

http://orthodoxostypos.gr/%e1%bc%94%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b1%ce%bd-%e1%bc%84%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%bf%e1%bf%a6-%ce%b4%ce%b1%ce%b9%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf%e1%bf%a6-%ce%b8%ce%b5%ce%bf%e1%bf%a6/