Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020

ΑΚΟΥΣΟΝ, ΑΚΟΥΣΟΝ! "Βασικές αρχές στις οποίες βασίζονται τα προγράμματα της Ολοκληρωμένης Σεξουαλικής εκπαίδευσης. "!

ΣΧΟΛΙΟ: ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΚΟΛΑΣΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ;
Α) "Τα παιδιά έχουν το δικαιώματα του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας, που υπερτερεί του δικαιώματος των γονέων τους να τα καθοδηγούν ως προς την ανθρώπινη σεξουαλικότητα.
Β) "Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να πειραματίζονται με ποικίλες σεξουαλικές ταυτότητες και προσανατολισμούς και συμπεριφορές, προκειμένου να αναπτύξουν μια υγιή σεξουαλικότητα." [π.χ.: Υπ. Παιδείας: Διαγωνισμός στα σχολεία: «Ουπς! Αλλάζω φύλο για μια μέρα»]!!!

Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση και Παιδεία
Παναγιώτα Χατζηγιαννάκη, Ιατρός Πνευμονολόγος.
[Ολοκληρωμένη Σεξουαλική Εκπαίδευση (CSE)]
(...)
Βασικές αρχές  στις οποίες βασίζονται τα προγράμματα της Ολοκληρωμένης Σεξουαλικής εκπαίδευσης.  

Τα παιδιά είναι φυσικά σεξουαλικά από τη γέννησή τους, η έκφραση της σεξουαλικότητας είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, οι περιορισμοί στη σεξουαλική έκφραση ή δραστηριότητα, παραβιάζουν τα βασικά ανθρώπινα σεξουαλικά τους δικαιώματα.
Για την καλή υγεία, τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες, θα πρέπει να έχουν τακτικές σεξουαλικές εμπειρίες, είτε μόνοι τους (αυνανισμός) είτε με άλλα άτομα και των δύο φύλων.
Το δικαίωμα στη σεξουαλική ευχαρίστηση, ακόμη και στις νεότερες ηλικίες, είναι ένα πρωταρχικό ανθρώπινο δικαίωμα που υπερισχύει έναντι δικαιωμάτων άλλων ατόμων.
Τα παιδιά έχουν το δικαιώματα του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας, που υπερτερεί του δικαιώματος των γονέων τους να τα καθοδηγούν ως προς την ανθρώπινη σεξουαλικότητα.
Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην άμβλωση και τις σεξουαλικές σχέσεις χωρίς τη γνώση και τη συγκατάθεση των γονέων τους.
Οι περισσότεροι κοινωνικοί κανόνες που αφορούν στη σεξουαλικότητα και την ταυτότητα φύλου, ειδικά εκείνοι που βασίζονται σε θρησκευτικές πεποιθήσεις, είναι καταπιεστικοί και ανθυγιεινοί και πρέπει να αλλάξουν.
Τα προγράμματα της CSE, προσποιούνται πως είναι «ουδέτερα» όσον αφορά τις πολιτισμικές και ηθικές αξίες, αλλά αυτή η προσποιητή «ουδετερότητα», χαρακτηρίζεται από την πλήρη και σκόπιμη απουσία οποιουδήποτε ηθικού ‒ θρησκευτικού θεμελίου και οποιασδήποτε σχέσης με την αναπαραγωγή. Κατόπιν τούτου, όλοι οι πιθανοί τρόποι χρήσης των αναπαραγωγικών οργάνων είναι εξίσου καλοί και εξυπηρετικοί.
Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να πειραματίζονται με ποικίλες σεξουαλικές ταυτότητες και προσανατολισμούς και συμπεριφορές, προκειμένου να αναπτύξουν μια υγιή σεξουαλικότητα.
Οι νέοι πρέπει να επιστρατευτούν στην καταπολέμηση της «ομοφοβίας», της «τρανσφοβίας» και του «ετεροσεξισμού» και να γίνουν ακτιβιστές για τα σεξουαλικά τους δικαιώματα.
Η νεολαία πρέπει να συμμετέχει στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των προγραμμάτων της CSE
Τα παιδιά, βάσει των διεθνώς αναγνωρισμένων δικαιωμάτων υγείας και εκπαίδευσης, έχουν δικαίωμα σε όλες τις σεξουαλικές πληροφορίες, χωρίς λογοκρισία και χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων.
Πηγές για το θέμα: